نه امیـــدی و نه آرزویی

 و نه آینده و نه گذشته‌ای...
چهارستون بدن را به کثیف‌ترین طرزی می‌چرانیــــم و شبها به وسیله‌ی دود و دم و الکل
به خاکش می‌سپریم
و با نهایت تعجب می‌بینیم که باز فردا سر از قبـــــر بیرون آوردیم...
مسخـــره بازی ادامه دارد!
      «صادق هدایت»
/ 0 نظر / 4 بازدید