باز باران با ترانه

باز هفت سین سرور    -----    ماهی و تنگ بلور
سکه و سبزه و آب     -----      نرگس و جام شراب
باز هم شادی عید    -----      آرزوهای سپید
باز لیلای بهار     -----      باز مجنونی بید
باز هم رنگین کمان     -----     باز باران بهار
باز گل مست غرور      -----      باز بلبل نغمه خوان
باز رقص دود عود     -----     باز اسفند و گلاب
باز آن سودای ناب      -----      کور باد چشم حسود
باز تکرار دعا     -----     یا مقلب القلوب
یا مدبر النهار      -----       حال ما گردان تو خوب
راه ما گردان تو راست      ------     باز نوروز سعید
باز هم سال جدید      ------      باز هم لاله عشق
                  خنده و بیم و امید

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند
یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند
یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم
که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد
یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم
چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد

این عید سعید باستانی بر شما مبارکباد

/ 0 نظر / 19 بازدید