/ 2 نظر / 18 بازدید
م ر ی م

درد بودن را نبودن نیست بودن درد را نبودن چیست بودن و نبودن همه درد من درد من از بودن و نبودن کیست؟؟؟ از سیاوش باران. خواسته ها و نا خواسته ها داشته ها و نا داشته ها حرف ها زیاد هست گوش شنیدن کم یادم باشد همه حرفها گفتنی نیست و گوش صدایی به شنیدن اما هنوز شمع ِکور سوی ِ امید روشن است اگرچه عادت سوختن میماند... برادر عزیزم خیلی نوشتتون درد داشت.....خیلی..... چقدر غم نهفته در سطرها سنگین بود......

کورش

سلام سروده های جالبیاست تبریک به شاعرش........... منتظرم