حکایت

کرد از دیوانه ای مردی سوال                        کین دو عالم چیست با چندین خیال

گفت کین هر دو جهان بالا و پست                 قطره آبست نه نیست و نه هست

گشت از اول قطره آب آشکار                         قطره آبست با چندین نگار

هر نگاری کان بود بر روی آب                         گر همه ز آهن بود گردد خراب

هیچ چیزی نیست ز آهن سخت تر                هم بنا بر آب دارد در نگر

هر چه را بنیاد بر آبی بود                            گر همه آتش بود خوابی بود

کست ندیدست آب هرگز ناپایدار                   کی بود بی آب بنیاد استوار

/ 1 نظر / 22 بازدید
م ر ی م

سلام بر شما برادر خوبم و پوزش از نبودن های این روزهایم گویا ...آمدن پائیز و شروع ِ ریزش برگها ...مرگ حوصله ها را سند زده . . احوال شما؟ خانواده خوب هستند؟ منتظر خبر موفقیتتون هستم.... این حکایت از عطار نیشابوری را....بارها برای خود به تفسیر نشسته ام... ممنون...موفق باشید.....