همه گول خوردند

نمی توانم جلوی لبخند خودم را بگیرم گاهی خنده بیخ گلویم را می گیرد! آخرش هیچکس نفهمید ناخوشی من چیست، همه گول خوردند.

صادق هدایت

/ 4 نظر / 23 بازدید
کورش

سلام با خوبی در ان است که با خندیدن همه گول خوردند که تظاهر گریه و زاری .... لبی خندید...... ............ایام بکام ...... کمتر سر می زنید

م ر ی م

[گل] سلام برادر همیشه خوب م ...

حمید

سلام آقا مجتبی گل. ممنون بابت لطفت