تپوریها (تپیریها)، آماردها

در میان مردم پیشین مازندران یکی تپوریها یا تپیریها و دیگر آماردها بوده اند. استرابن جغرافیدان یونانی (در کتاب 11، فصل 8) می نویسد: ((تپیریها (تپوریها) و مردها (آماردها) جامه سیاه می پوشند و موهای بلند دارند و بالعکس زنان لباس و موی کوتاه و کسی که از دیگران دلیرتر باشد با هر زنی که بخواهد می تواند ازدواج کند.

تپوریها در کوههای شمالی استان و آماردها – که شهر آمل ماخوذ از نام ایشان است – در حوالی شهر مزبور سکنی داشته اند. این دو طایفه از اسکندر مقدونی شکست یافتند.

ابوالفداء در تقویم البلدان خود در وجه تسمیه طبرستان، پیروی از لغت سازی عامه کرده، این کلمه را مشتق از ((تبر)) دانسته و برآن شده است که مردم آن سرزمین به مناسبت جنگلهای انبوه و استفاده از تبر غالبا پیشه هیزم شکنی داشته اند، بنابراین طبرستان را سرزمین هیزم شکنان پنداشته است.

لسترنج در (جغرافیای تاریخ سرزمین خلاقت شرقی) می نویسد: کلمه طبر در زبان بومی مردم مازندران به معنی کوه است، بنابریان طبرستان به معنی ناحیه کوهستانی است.

اشک پنجم فرهاد اول در 171 پیش از میلاد مسیح آماردها را به ناحیه خوار در مشرق ورامین کوچ داد و جای ایشان تپوریها یا تپیریها گرفتند که سپس همه آن ایالت به نام ایشان به تپورستان (طبرستان) خوانده شد.

نام مازندران – که در شاهنامه فردوسی به صورت یک ایالت داستانی و جایگاه دیو سفید یاد گردیده – از زمان سلجوقیان به موازات نام طبرستان به کار رفته است.

ابن الاثیر درباره شرح تقسیم تیول (اقطاع) به دست آلب ارسلان در حوادث سال 458 هجری می نویسد که: ((الب ارسلان شهرها را به تیول داد، و مازندران را به امیر اینانج بیغو سپرد.))

بهاء الدین محمدبن حسن بن اسفندیار کاتب در تاریخ طبرستان (به تصحیح مرحوم عباس اقبال آشتیانی ج1 ص56) می نویسد که : نام مازندران به جای طبرستان از زمانهای اخیر متداول شده است چنانکه گوید: ((و مازندران محدث است بحکم آنکه مازندران به حد مغرب است و به مازندران پادشاهی بود که چون رستم زال آنجا شد، او را بکشت. منسوب این ولایت را موزاندرون گفته اند، به سبب آن که موز نام کوهی است از حد گیلان کشیده تا به لار و قصران که موز کوه گویند و همچنین تا به جاجرم یعنی این درون کوه موز است.))

ادامه مطالب تاریخ طبرستان، رویان و مازندران را در پستهای جدید دنبال کنید.

/ 1 نظر / 28 بازدید
کورش

سلام بعداز یک مسافرت کوچلو اومد ضمن تشکر از حضور ونظرتان بگویم امدم ما هم هستیم بدرود