“آیا خدا برای بنده خویش کافی نیست؟

(ایستگاه)

ملاصدرا می گوید: خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان، اما …

به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید

و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود

یتیمان را پدر می شود و مادر، محتاجان برادری را برادر می شود

عقیمان را طفل می شود،ناامیدان را امید می شود

گمگشتگان را راه می شود،در تاریکی ماندگان را نور می شود

رزمندگان را شمشیر می شود،پیران را عصا می شود

محتاجان به عشق را عشق می شود، خداوند همه چیز می شود همه کس را…

به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح

به شرط پرهیز از معامله با ابلیس، بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا

و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف، و زبان هایتان را از هر گفتار ناپاک

و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار، و بپرهیزید از ناجوانمردی ها، ناراستی ها، نامردمی ها…

چنین کنید تا ببینید چگونه

بر سفره شما با کاسه ای خوراک و تکه ای نان می نشیند

در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان می کند

و در کوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند

مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمیشود؟؟؟

“آیا خدا برای بنده خویش کافی نیست؟

/ 2 نظر / 13 بازدید
م ر ی م

خدا در همه ی شرایط برای بنده ش کافیست اما...بنده ی ناسپاسی مثل من.....با هر مشکلی....همه باور خود را از دست میدهد سه ماهه پدرم...در سن شصت و خورده ای...یکباره از دنیا رفت...و خواهرم..از استرس زیاد..و بی تابی های ما دچار یک تومور شد که اونقدر دعا و ناله ..و زاری ها شد..که شفا گرفت و با اینکه...همه ی ما ایمان صددرصد داریم..که خواهرم..شفا گرفت اما من دچار یک سری ناباوری ها شدم... انکارها یاس ها همه ی واجبات را انجام میدم..نماز..روزه..حتی روزه های مستحبی ذکرها اما این قسمتش مهمه که دیگه از روو..عشق نیست با اینکه در روز پدر.. روزه گرفتم..و هدیه به روح بابا کردم..و اون روز..به کسانی ولیمه دادم..که نیاز به سیر شدنشان بود اما..دیگه از روو..عشق نبود...ادامه عادت بود...که انگاری می ترسم..که اگر..انجام ندم..خدا ..بدترش می کنه..و قهر می کنه و عزیان دیگرم رو می گیره..الانم که می نویسم...درحال خفه شدنم...می دونم که آسیب روحی دیدم..که افکار بچگانه پیدا کردم..اما!!! همین فکر...از خدا برای من موجودی ساخته...که به راحتی انتقام می گیره واقعن دچار یک سری ناباوری ها شدم که باید درمان شه

م ر ی م

می دونم که انرژی منفی دادم..وشاید صلاح نبود..اینجوری کامنت بدم...واقعن معذرت می خوام..حتمن پیش ِ خودتون می گید..چه خواهر ناسازگار و پرخاشگر..و ناسپاسی در دنیای مجازی پیدا کردم و می دونم..کامنتم ربطی به نوشته های زیبای شما نداشت..اما دردو دل خواهرانه بود اما چون از خدا..و طبیعت بودو من این روزها..و این ماه ها از همه چیز گریزانم... دردو دلم..رو..برای شما برادر عزیز....باز کرد التماس می کنم..که برای شفا روح من هم دعا کنید می دونم که اینجوری...همه...و بخصوص پدرم..در ناراحتی به سر می بره...... التماس دعا