/ 2 نظر / 21 بازدید
کورش

سلام سروده خوبی با مضمون دوستی را ارج نهیم ............... کارتان خوب بود منتظرم

م ر ی م

سلام...برادر خوبم...آقا مجتبی شبتون بخیر...و ارامش . . نمی دونم می دونید...اگر تمام دارو ندارتون..و همه ی دنیاتون زیر خواب خوابیده باشه....یعنی چی؟؟ واقعن...چقدر...سخته ...که باید باور کنی...همه محال ِ اومدن هایش را ولی..خودت رو..به خوابی بزنی...که یعنی هیچی نمی دونی..و سالها...باهاش زندگی..کنی..و رد پایش..را جستجو کنی . . خیلی نوشته های ساده و روانتون...چسبید.مثل یک دردو دل بود پوزش مرا بپذیرید برای دیر کرد...