مشکلات را شکلات کنید

داستان کوتاه برای ایجاد روحیه امید، خودباوری و مبارزه طلبی در لحظات دشوار و تنگناهای زندگی.

مشکلات انسان های بزرگ را متعالی و انسان های کوچک را متلاشی می کند.

روزی زیبایی و زشتی در ساحل دریا به هم رسیدند. آن دو به هم گفتند: «بیا در دریا شنا کنیم.» برهنه شدند و در آب شنا کردند، زمانی گذشت و زشتی به ساحل بازگشت و جامه های زیبایی را پوشید و رفت.

زیبایی نیز از دریا بیرون آمد و تن پوشش را نیافت. از برهنگی خویش شرم کرد و به ناچار لباس زشتی را پوشید و به راه خود رفت.

تا این زمان نیز، مردان و زنان، این دو را با هم اشتباه می گیرند. اما اندک افرادی هستند که چهره ی زیبایی را می بینند و فارغ از جامه هایی که بر تن دارد او را مشناسند و برخی نیز چهره ی زشتی را می شناسند و لباسهایش او را از چشمهای اینان پنهان نمی دارد.

و در این زندگی چه بسیار زیبایی هایی که زشت می نمایند و چه زشتی هایی که زیبا جلوه می کنند. این کتاب درباره ی یکی از بزرگترین زیبایی هایی است که زشت جلوه گر شده است. زیباییِ «مشکلات».

اصولا ما آدم ها از هرگونه سختی و دردسری بیزاریم و با شنیدن کلمه ی «سختی» منزجر و نگران می شویم. این مسأله خود منعکس کننده ی نگاه و نگرش ما به واقعیت «مشکلات» است. ما اغلب مشکلات و سختی ها را به دو گونه تعبیر و توجیه می کنیم:

1- بدشانسی و بداقبالی

2- کیفر گناهان و اعمال ناشایست.

هدف این کتاب این است که چهره ی واقعی و اصیل و ارزشهای نهفته در مشکلات و بحران ها را به شما نشان دهد، بار دیگر لباس زیبایی بر قامت مشکلات بپوشاند، به صورتی که این تغییر نگرش باعث شود با آغوشی باز به استقبال این موهبت بزرگ الهی بروید و به جای آه و ناله و شکایت، خردمندانه در صدد حل آن ها برآئید و از آن ها سود ببرید.

برای تهیه این کتاب به اینجا مراجعه فرمائید.

/ 0 نظر / 49 بازدید