زخم عشق

عشق ؛ به زخم که برسد ، سکوت می شود
زخم که عمیق شود ، بیداریِ دل ، درد دارد !
من
در این بغض های هر لحظه
در این دلتنگی های مدام
در این آشفتگی های دقایقم
دارم
سکوت
می شوم
با من از عشق چیزی بگو
پیش تر از آنکه زخم هایم عمیق شود…!

 

درد

همه زندگیم درد است، درد. نمیدانم عظمت این کلمه را درک میکنی یا نه؟

وقتی میگویم درد تو به دردی فکر نکن که جسم انسان ممکن است از یک بیماری شدید بکشد، نه، روحم درد میکند.

افسوس این دنیا برای دوست داشتن خیلی کوچک است.

باید در زندگی به حرف مردم خندید و به قول تو دیگران را کدو فرض کرد.

من این زندگی خسته کننده و پر از قید و بند را دوست ندارم.

همیشه سعی کرده ام مثل یه در بسته باشم تا زندگی وحشتناک درونی ام را کسی نبیند.

بعضی وقتها فکر میکنم که ترک این زندگی برای من در یک ثانیه امکان دارد، چون به هیچ چیز دلبستگی ندارم !

 

تنها مردن

وقتی که دیگر نبودی من به بودنت نیازمند شدم

وقتی که دیگررفتی من به انتظارآمدنت نشستم

وقتی که دیگر نمی توانستی مرادوست بداری

من تو را دوست داشتم

وقتی که تو تمام کردی من شروع کردم

وچه سخت است

تنها متولدشدن

تنها زندگی کردن

تنهامردن


/ 0 نظر / 19 بازدید