مازندران و طبرستان از قدیمترین ایام تا به امروز

سرزمینی که بین دو ولایت گرگان و گیلان در کنار دریای خزر قراردارد، در تواریخ باستانی به نام های مازندران و طبرستان و احیانا رویان خوانده شده است. در کتیبه های داریوش درآنجائی که از ایالات و ولایات کشور پهناور خود نام می برد، از مازندران نامی به میان نمی آید، پیش از آن هم در اعلام جغرافیائی اوستا – که در کتاب وندیداد از 16 کشور و سرزمین یاد شده- از مازندران اسمی به میان نیامده است. از دوره شاهان اشکانی هم نامی از مازندران در میان نیست. این بی خبری از این سرزمین سرسبز و خرم – که آن را می توان هند ایران نامید – دلیل آنست که پادشاهان پیش از اسلام تا پیش از دوره ساسانی بر این ولایت به علت وضع جغرافیائی آن و قرارداشتن در پس جبال گردونسای البرز – و وجود جنگلهای انبوه که به مانند حصنی حصین آن سرزمین را از تهاجم اقوام دیگر مصون می دارد – تسلط نداشتند. و اگر هم گاهی در آن سرزمین نفوذی می کردند، موقتی بوده است.

در کتاب اوستا ، در آبان یشت (بند 22) از دیوان مازن یا مازاینیادئو (فرهنگ اوستای بارتولومه ص1169) یاد شده است. در سوتکرنسک که یکی از نسک هایبیست و یک گانه اوستای ساسانی بوده و اکنون در دست نیست، بنا به کتاب پهلوی دینکرت – که از آن نسک نقل کرده است – چنین آمده بود که: ((دیوان مازندران موجوداتی شگفت انگیز و سترگ پیکر هستند که در غارها سکونت دارند. و از فرط بلند بالائی و تنومندی آب دریا تا میان سینه ایشان است. و اگر در گودترین جای دریا بایستند سطح آب برابر دهان ایشان خواهد بود.))

به عقیده دار مستتر (زنداوستا ج2 ص373) صورت اصلی اصطلاح مازندران، مزن تر بوده که بعدها مازندران شده است. . آن به معنی: به سوی و جانب مازن است.

ولی نلدکه (تتبعات ایرانی ج2 ص178) می نویسد که مازندران به معنی، ((در مازندران)) می باشد.

بطلمیوس حد مازندران را بین پارت و آریا (هریرود) می داند (رک: جغرافیای بطلمیوس، کتاب ششم، فص پنجم).

مازندران در آغاز جای دیوان مزنی (یا بومیان اصلی) بوده و ظاهرا خود مازندرانیان در آنجا خارجی به شمار می رفته اند و با مردم بومی شباهت نداشته اند. در کتاب بند هشن – که از کتابهای معروف زبان پهلوی است – آمده که مازندرانیان از پدرانی پیدا شده اند که به جز از نیاکان ایرانیان و تازیان بوده اند.

ادامه مطالب تاریخ مازندران،  طبرستان و رویان را در پستهای جدید دنبال کنید.

/ 1 نظر / 5 بازدید
کورش

سلام بابا نژاد مازنی ها بکجا متصل میشه !!! خوب بود اطلاعات جالبیه . ممنون بدرود اپم