دل خوش

نگاه ساکت باران به روی صورتم هر لحظه دردانه می لغزد، ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم، به ظاهر گرچه می خندم، ولی اندر سکوتی تلخ می گریم

دلمان خوش است که می نویسیم و دیگران میخوانند و عده ای می گویند ، آه چه زیبا ، و بعضی اشک می ریزند و بعضی می خندند دلمان خوش است به لذت های کوتاه ، به دروغ هایی که از راست بودن قشنگترند ، به اینکه کسی برایمان دل بسوزاند یا کسی عاشقمان شود با شاخه گلی دل می بندیم ، و با جمله ای دل می کنیم دلمان خوش است به شب های دو نفری و نفس های نزدیک دلمان خوش می شود به برآوردن خواهشی و چشیدن لذتی و وقتی چیزی مطابق میل ما نبود چقدر راحت لگد می زنیم و چه ساده می شکنیم همه چیز را

اکنون متقاعد شده ام که هیچکس کسی را از دست نمی دهد، زیرا هیچکس مالک کسی نیست ...

حضرت علی بن ابی طالب امیرالمومنین (ع) فرمود:
من از تورات دوازده آیه را انتخاب و به زبان عربی ترجمه کرده ام و هر روز سه بار به آن می نگرم. که من آیه سوم و دهم آن را اینجا آوردم، ده تای دیگه رو هم بعدا می نویسم.

(آیه سوم):

ای فرزند آدم! تا زمانیکه مرا خواهی یافت به غیر از من به کسی دل مبند و بدان که هر وقت مرا جویا شوی نیکو کار و نزدیک به خود خواهی یافت.

(آیه دهم):
ای فرزند آدم! هر کس تو را برای خودش می خواهد، اما من تو را به خاطر خودت می خواهم، پس از من گریزان مباش.


/ 1 نظر / 68 بازدید